PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU CẤP

PHẦN MỀM TUYỂN SINH ĐẦU CẤP

Phần mềm Tuyển sinh đầu cấp là phần mềm được nghiên cứu và phát triển nhằm phục vụ cho công tác tuyển sinh đầu vào các cấp Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở, Trung học phổ thông.

Phần mềm Tuyển sinh đầu cấp
Phần mềm cung cấp các chức năng đáp ứng các nghiệp vụ bao gồm: Đăng ký dự tuyển, xử lý hồ sơ, tổ chức thi tuyển, xét tuyển, tra cứu kết quả được thực hiện trực tuyến, đồng bộ trên mạng internet.Phần mềm Tuyển sinh đầu cấp